تامین تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی
تجهیزات ابزار دقیق ، الکتریکال ، پکیج های پروسسی نفت و گاز، پکیج تولید نیتروژن و اکسیژن

آخرین محصولات (دیافراگم شیر مک ایر)

دیافراگم شیر مک ایر

دیافراگم شیر مک ایر

1202 :کد

ريال

MECAIR DIAPHRAGM MODEL DB16