تامین تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی
تجهیزات ابزار دقیق ، الکتریکال ، پکیج های پروسسی نفت و گاز، پکیج تولید نیتروژن و اکسیژن

تولید کننده و تامین کننده انواع ترانسمیتر سطح، سوئیچ سطح، ترانسمیتر فشار، دما و جریان

آخرین محصولات (فیوز)

Lindner Fuse

Lindner Fuse

6107 :کد

ريال

Lindner Fuse 200 A

Lindner Fuse

Lindner Fuse

6106 :کد

ريال

Lindner Fuse 125 A

Lindner fuse

Lindner fuse

6105 :کد

ريال

Lindner fuse 100 A

Lindner Fuse

Lindner Fuse

6104 :کد

ريال

Lindner fuse 63 A

Lindner fuse

Lindner fuse

6103 :کد

ريال

Lindner Fuse 35 A

فیوز ITALWEBER

فیوز ITALWEBER

6102 :کد

ريال

CODE: 1431040 40A

فیوز ITALWEBER

فیوز ITALWEBER

6101 :کد

ريال

CODE: 0101001 1A