تامین تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی
تجهیزات ابزار دقیق ، الکتریکال ، پکیج های پروسسی نفت و گاز، پکیج تولید نیتروژن و اکسیژن

آخرین محصولات (GLOBE VALVE)

GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

1529 :کد

ريال

2inch- class 1500- Presseure Seal Bonnet