تامین تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی
تجهیزات ابزار دقیق ، الکتریکال ، پکیج های پروسسی نفت و گاز، پکیج تولید نیتروژن و اکسیژن

تولید کننده و تامین کننده انواع ترانسمیتر سطح، سوئیچ سطح، ترانسمیتر فشار، دما و جریان

آخرین محصولات (LEVEL SIGHT GLASS STAUFF)

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 1 inch

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 1 inch

4105 :کد

ريال

روغن نما ، گیج چشمی روغن

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 0.75 inch

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 0.75 inch

4104 :کد

ريال

SIGHT GLASS ALUMINUM & POLYMER سایت گلس داراي شيشه براي ديدن داخل

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 0.5 inch

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 0.5 inch

4103 :کد

ريال

گیج چشمی روغن ، روغن نما

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 1.5 inch

STAUFF LEVEL SIGHT GLASS 1.5 inch

4102 :کد

ريال

SIGHT GLASS ALUMINUM & POLYMER سایت گلس ، روغن نما گیج چشمی روغن