تامین تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی
تجهیزات ابزار دقیق ، الکتریکال ، پکیج های پروسسی نفت و گاز، پکیج تولید نیتروژن و اکسیژن

GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

1529 :کد

ريال

GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

نام قطعه : GLOBE VALVE PRESSURE SEAL VALVE

توضیحات : 2inch- class 1500- Presseure Seal Bonnet

قیمت : ريال

تولید کننده :

تخفیف :

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.