فروش ویژه 3% -

اتوماسیون برق صنعتی

چسب برق لگراند

58,500 تومان 56,800 تومان
فروش ویژه 12% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز 125 آمپر 500 ولت

75,000 تومان 66,000 تومان
فروش ویژه 12% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز 25 آمپر سه فاز لگراند

295,000 تومان 260,000 تومان
فروش ویژه 6% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز سه فاز 32 آمپر

295,000 تومان 278,000 تومان
فروش ویژه 10% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز سه فاز 40 آمپر لگراند

315,000 تومان 285,000 تومان
فروش ویژه 20% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز کاردی 35 آمپر

55,000 تومان 44,000 تومان
فروش ویژه 4% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز مینیاتوری 25 آمپر لگراند

47,500 تومان 45,500 تومان
فروش ویژه 8% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر

48,500 تومان 44,500 تومان
فروش ویژه 5% -

اتوماسیون برق صنعتی

کابل افشان 2*2.5

17,700 تومان 16,800 تومان
فروش ویژه 7% -

اتوماسیون برق صنعتی

محافظ جان 25 آمپر سه فاز

595,000 تومان 555,000 تومان