فروش ویژه 12% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز 125 آمپر 500 ولت

75,000 تومان 66,000 تومان
فروش ویژه 12% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز 25 آمپر سه فاز لگراند

295,000 تومان 260,000 تومان
فروش ویژه 6% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز سه فاز 32 آمپر

295,000 تومان 278,000 تومان
فروش ویژه 20% -

اتوماسیون برق صنعتی

فیوز کاردی 35 آمپر

55,000 تومان 44,000 تومان
فروش ویژه 4% -

اتوماسیون برق صنعتی

کابل افشان 2*2.5

17,800 تومان 17,000 تومان
فروش ویژه 7% -

اتوماسیون برق صنعتی

محافظ جان 25 آمپر سه فاز

595,000 تومان 555,000 تومان