فلومتر روتاری آب - آذر انرژی خاورمیانه

فلومتر روتاری آب

فلومتر روتاری

رنج: 0-18 لیتر بر دقیقه ( 0-5 گالن بر دقیقه)

سیال مورد استفاده : مایعات

جنس: پلیمر شفاف با اتصال پلاستیک