فیوز کاردی 35 آمپر - آذر انرژی خاورمیانه

فیوز کاردی 35 آمپر

55,000 تومان 44,000 تومان

فیوز فراز شاموت

NH000GG50V35

gL-gG

500 ولت

ابعاد: 8*5 سانت

وزن: 180 گرم

فیوز کاردی 35 آمپر

55,000 تومان 44,000 تومان