شرکت صنایع آذر انرژی خاورمیانه

شرکت صنایع آذر انرژی خاورمیانه فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نموده است. هدف از  تاسیس این شرکت، ارائه خدمات مهندسی و تدارکات کالا در بخش انرژی میباشد. این شرکت با تکیه بر نیروی متخصص خود در بخش های فنی و بازرگانی در حال حاضر یکسری از  ترانسمیترهای سطح و لول سوییچهای مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ، سیمان و صنایع غذایی و دارویی را طراحی و مراحل ساخت در این شرکت انجام میگیرد.