تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک دارای گستره بسیار وسیعی از تجهیزات و ابزارآلات می‌باشد که در اکثر صنایع مورداستفاده قرار می‌گیرد.
صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی، کاغذ سازی، ماشین سازی، صنایع اتومبیل از جمله صنایهی هستند که بطور مستمر از تجهیزات پنوماتیک و هیدرولیک استفاده می‌کنند.