شرکت آذر انرژی خاورمیانه تامین کننده انواع سیم و کابل مورد استفاده در صنعت و ساختمان