انواع ترانسمیتر سطح و لول سوئیچ| LEVEL SWITCH / LEVEL TRANSMITTER

انواع ترانسمیتر سطح و لول سوئیچ

در این مقاله قصد داریم تا به انواع مختلف لول سوئیچ ( سوئیچ سطح) و ترانسمیترسطح ( لول ترانسمیتر) بپردازیم.

لول سوئیچ ها کاربرد فراوانی در صنایع و مصارف خانگی دارد. مثال خیلی ساده از این تجهیزات شناورهای موجود در دستگاههای آبسردکن ویا قهوه ساز ها میباشد که پرشدن مخزن آب توسط یک لول سوئیچ شناوری مغناطیسی ارزان قیمت انجام میگیرد.بطور کلی وظیفه تمام لول سوئیچ ها تنظیم سطح مخازن است که ازپر شدن و یا خالی ماندن آنها جلوگیری بعمل می آورد که هر دو مورد میتواند خسارت های جبران ناپذیری وارد نماید.

انواع کلی لول سنج ها: 

1- لول سنجهای خازنی

لول سنج های خازنی شامل لول سوئیچ و لول ترانسمیتر های خازنی میباشد که اساس کار هر دو یکسان میباشد. با این تفاوت که لول سوئیچ خازنی در یک نقطه حساس بوده و سیگنال ارسال میکند ولی لول ترانسمیتر بصورت پیوسته عمل نموده و سطح مخزن را لحظه ای مونیتور و اندازه گیری مینماید. لول سنج خازنی بر اساس تفاوت ثابت دی الکتریک مواد مختلف کار میکند.وقتی که یک مخزن خالی میباشد، لول سوئیچ و یا لول ترانسمیتر بر اساس ثابت دی الکتریک هوا محاسبه سطح را انجام میدهد. به مرور که مخزن از یک سیال پر میشود و به سنسور و یا راد حسگر لول سنج برخورد میکند، ثابت دی الکتریک کل بر اساس ثابت دی الکتریک مجموع سیال و هوای موجود در بالای سیال تغییر میکند و موجب میشود تا سیگنالی ارسال گردد و سیستم فرایندی مطابق بر آن تغییرات لازم را که مثلا روشن کردن پمپ و یا خاموش کردن پمپ است، انجام بدهد. ثابت دی الکتریک برخی از مواد به دمای سیال نیزارتباط دارد که در این گونه موراد بایستی بر اساس کاری کالیبره و استفاده گردد.

برای سفارش و خرید انواع لول سوئیچ ها می توانید به وب سایت آذر انرژی مراحعه نمایید.