تعریف تجهیزات ابزار دقیق و انواع آن

تعریف تجهیزات ابزار دقیق و انواع آن : شاید جامع ترین تعریفی که بتوان از تجهیزات ابزاردقیق ارائه کرد. به وسایل و ابزار صنعتی که برای کنترل و اندازه گیری دقیق کمیت های فیزیکی در صنایع و کارخانه های مختلف به کار برد می شوند، گفته می شود. پس وقتی کلمه دقیق اشاره شد. یعنی باید اندازه گیری و کنترل کاملا دقیق باشد.

 

آخرین محصولات ابزار دقیق

فروش ویژه 11% -
فروش ویژه 26% -

ابزار دقیق

فلومتر روتاری آب

845,000 تومان 625,000 تومان
فروش ویژه 29% -
فروش ویژه 13% -

ابزار دقیق

لول سوییچ شناوری

6,700,000 تومان 5,850,000 تومان
فروش ویژه 31% -
فروش ویژه 31% -
فروش ویژه 35% -

ابزار دقیق

لول سوییچ خازنی

8,800,000 تومان 5,700,000 تومان
فروش ویژه 13% -
مشخصات فنی
14,250,000 تومان 12,400,000 تومان