تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر دنده ای بیضوی مکانیکی OGM

6,500,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر مخروطی شیشه ای 1600 لیتر بر ساعت

1,950,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

لیتر شمار دیجیتالی 1 اینچ

2,600,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

لیتر شمار دیجیتالی 3/4 اینچ

2,450,000 تومان