فروش ویژه 28% -

ابزار دقیق

ترانسمیتر دما

4,800,000 تومان 3,450,000 تومان