تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

اتصال پلاستیکی روتامتر آب

75,000 تومان
فروش ویژه 39% -
مشخصات فنی
فروش ویژه 31% -
فروش ویژه 30% -