فروش ویژه 16% -
فروش ویژه 28% -

ابزار دقیق

ترانسمیتر دما

4,800,000 تومان 3,450,000 تومان
فروش ویژه 16% -
مشخصات فنی
18,250,000 تومان 15,250,000 تومان
فروش ویژه 8% -
فروش ویژه 14% -
فروش ویژه 15% -
7,600,000 تومان 6,450,000 تومان