فروش ویژه 13% -
مشخصات فنی
14,250,000 تومان 12,400,000 تومان
فروش ویژه 31% -
فروش ویژه 29% -
فروش ویژه 26% -

ابزار دقیق

فلومتر روتاری آب

845,000 تومان 625,000 تومان