سیم افشان 1*1.5 - آذر انرژی خاورمیانه

سیم افشان 1*1.5

سیم افشان 1*1.5 محصول شرکت سیم و کابل تبریز هادی، سیم و کابل صائب تبریز

طول: 100 متر

جنس مغزی: مس

جنس روکش: PVC

فروش سیم و کابل در تهران

فروش سیم و کابل در تبریز