لول سوئیچ شناوری مغناطیسی استیل - آذر انرژی خاورمیانه

لول سوئیچ شناوری مغناطیسی استیل

منبع تغذیه: 220 ولت

سایز اتصال پروسس: 1/2 اینچ رزوه – فلنجی

جنس المان: استینلس استیل

جنس گوی : استینلس استیل

طول سنسور: به سفارش