تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

سنسور جریان آب 1/2 اینچ (OVAL GEAR SENSOR)

1,975,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

سنسور جریان آب 1/4 اینچ (OVAL GEAR SENSOR)

1,175,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

سنسور جریان آب 3/4 اینچ (OVAL GEAR SENSOR)

1,275,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

سنسور جریان آب فلومتر 1 اینچ مدل YF-G1

1,020,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

سنسور جریان آب فلومتر 1.5 اینچ مدل YF-DN40

1,450,000 تومان