تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

روتامتر مخروطی آب 2500 لیتر

1,250,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

روتامتر هوا 6 تا 60 میلی لیتر بر دقیقه

2,450,000 تومان